2. gang Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - høst 2022 og vår 2023- Modul 3 | www.statped.no

2. gang Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - høst 2022 og vår 2023- Modul 3

Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.   

Påmelding

Personvern

Dato: Tirsdag 29. november 2022 - onsdag 30. november 2022 . Se tidspunkt for samlingene ved å trykke på lenken lenger ned.
Påmeldingsfrist: 11.11.2022
Målgruppe: Ansatte i PPT, ansatte i BUP, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, vernepleiere, barnehagelærere, lærere i småskolen (1.-3. klasse), ansatte i skolefritidsordningen (SFO), studenter og barne- og ungdomsarbeidere.

Ansatte i skolehelsetjenesten, helsesykepleiere og ansatte i barnevernstjenesten som arbeider med barn med autisme vil også ha utbytte av modul 1.


Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- . Kurset er gratis for studenter og for kommuner som allerede søkt lignende tjenester fra Statped.

Kurset gjennomføres som kombinerte forelesninger, workshop, casedrøftinger og eventuelt nettstudium. Det er obligatorisk fremmøte og aktiviteter.

Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt på høsten 2022 og våren 2023. 

Deltagelse i modul 3 krever gjennomført modul 2. 

Det kreves påmelding på hvert enkelt kurs.

Krav for deltagerbevis: 80% deltagelse på samlingene og casearbeid mellom samlingene. 
  

Modul 3 tar opp og utdyper følgende temaer: 

Tirsdag 23.05.2023 og onsdag 24.05 2023
- Utfordrende atferd hos barn med autisme
- Funksjonell atferdsvurdering
- Planlegging og iverksetting av tiltak
- Spiseutfordringer

 

 

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon kan seniorrådgiver Meral Øzerk kontaktes.
Tlf. 91867957

For praktisk informasjon kontakt kurs@statped.no

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!