Til hovedinnhold

ASK som språk – muligheter i fellesskapet.

"ASK som språk – muligheter i fellesskapet!" er en digital fagdag som knyttes til læring, utvikling og deltagelse i et inkluderende fellesskap for barn og elever med behov for ASK. Den røde tråden gjennom fagdagen er hvordan og hvorfor ASK må forstås som språk for de som har behov for det.
Personvern
Dato: Onsdag 18 oktober 2023, kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 18.10.2023
Målgruppe:
Fagdagen kan være aktuell for deg som på ulike måter møter personer med behov for ASK. Foresatte, PPT, ansatte i barnehage og skole (grunnskole og voksenopplæring), samt ansatte på andre kommunale arenaer som avlastning, fysioterapi og ergoterapi. Du som er ansatt i Habilitering, NAV HMS og hjelpemiddelfirmaer vil også ha utbytte av fagdagen. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Temaet ASK som språk er relevant med tanke på diskusjoner som foregår i aktuelle fagmiljø og i sektor. Spørsmålet "Er ASK språk?" blir stilt i ulike sammenhenger. Svaret på dette får du ikke nødvendigvis på denne fagdagen, men gjennom de ulike bidragene løfter vi betydningen ASK har for å kunne uttrykke seg. Muligheten for å kunne kommunisere med jevnaldrende på ulike arenaer har betydning for blant annet deltakelse, selvhevdelse, involvering og engasjement, lek og læring. Det vil være innlegg om det viktige samarbeidet, å planlegge for språkutvikling og å tilrettelegge for samtaler, språkmiljø og det å være ambisiøs på vegne av barn og unge som uttrykker seg med ASK.

Målet med denne digitale fagdagen er at dere som er laget rundt, sammen med personer som bruker ASK, skal bli inspirert til å lære mer, gjøre mer og til å påvirke mer!

 

Lenke til Webinaret

Lenke til program og info

Kontaktinformasjon

Ta kontakt på e-post om du lurer på noe angående fagdagen: 

kurs@statped.no

Andre merknader

Fagdagen består av korte forelesninger gjennom hele dagen. Det blir 10 - 15 minutter pause med jevne mellomrom. Det vil også være mulig å kommentere eller sende spørsmål knyttet til innleggene via chat i løpet av fagdagen. 

Det blir lunsjpause kl. 12:00 - 12:45. 

Innleggene vil bli delt i etter fagdagen hvis foreleser gir oss tillatelse til det.