Til hovedinnhold

Barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet i barnehage

Fysisk kurs om pedagogisk tilrettelegging for barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet.

Påmelding
Personvern
Dato: Onsdag 25 oktober 2023, kl.09.30 - 15.45 og torsdag 26. oktober 2023, kl.09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 01.10.2023
Målgruppe:
Kurset egner seg for ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PP-rådgivere og foreldre. Kurset kan også være aktuelt for fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesykepleiere og andre i laget rundt barnet. 
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Vederlagsfritt
Kurset vil være en to dagers fysisk samling som bygger på de digitale forelesningene som dere har sett på forhånd. Lenke til den digitale delen av kurset. Samlingen vil ha praktiske øvelser og refleksjonsoppgaver. Her vil vi vektlegge sosialt samspill, lek, inkludering, språkutvikling, utforming av lekemateriell, mobilitet, selvstendighet (ADL) og IKT.

Kontaktinformasjon

Kursledere: 

Sigrid Avsnes, sigrid.avsnes@statped.no, 46745381

Silje Benonisen, silje.benonisen@statped.no, 92063418

Malin Häggkvist Wallin, mahwa@statped.no, 99011207

 

 

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: 
John Kjelaas, epost: John.kjelaas@statped.no