Til hovedinnhold

Digitalt kurs for personale og foreldre til barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet (0-6 år)

Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 15. desember 2022 og 31. august 2023.
Påmelding
Personvern
Dato: Tirsdag 11. april 2023 - 31. august 2023. Se ytterligere informasjon under "Andre merknader" lenger ned.
Påmeldingsfrist: 31.08.2023
Målgruppe:
Barnehagepersonale, PP-rådgivere eller andre som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år. Foreldre til barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt

Ubegrenset påmelding

Kurset vil være en dag med forelesninger som forhåndsinnspilt. 

Innholdet i disse forelesningene vil gi en innføring i for eksempel: 

• Barn som er blinde - livsmestring og utvikling

• Bruk av taktile planer 

• Selvstendighet (ADL) 

• Punktskrift 

• Mobilitet og fysisk tilrettelegging

Dette digitale kurset kan ses som en innføring i pedagogisk arbeid med små barn som er blinde. Det digitale kurset danner i tillegg grunnlag for deltagelse på fysisk kurs med samme tema og målgruppe som avholdes i Statpeds lokaler i Oslo høsten 2023. 

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: Malin H. Wallin, e-post: mahwa@statped.no

For praktisk informasjon, send e-post til kurs@statped.no

 

Andre merknader

Kurset gjennomføres som selvstudium og deltakerne velger selv når de vil gjennomføre kurset innenfor kursperioden.

Les e-posten med bekreftelse for påmelding. Lenke til det digitale kurset kommer i samme e-post som bekreftelsen for påmelding.

Nedlastinger

Aktuelle lenker