Til hovedinnhold

Elevkurs elever 4. tr. med nedsatt hørsel og foresatte

Statped arrangerer et nasjonalt elevkurs for elever med nedsatt hørsel. Kurset skal gi elevene økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurset gir mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende elever med nedsatt hørsel.
Personvern
Dato: Tirsdag 31. oktober og onsdag 1. november
Påmeldingsfrist: 26.09.2023
Målgruppe:
Elever fra hele landet med nedsatt hørsel som går på 4. trinn skoleåret 2023/2024, som primært bruker talespråk i kommunikasjon, og en av deres foresatte. Elever med vedtak om spesialundervisning knyttet til eget hørselstap etter §5-1 i opplæringsloven vil bli prioritert, andre med hørselstap kan få plass etter individuell vurdering dersom det er kapasitet. Elever med tilbud om deltidsopplæring kan delta dersom det er plass på kurset. 
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

I påmeldingsskjemaet er det viktig at du registrerer hver person som kommer. Deltaker 1 (kontaktperson) er deg selv, så legger du til elev (trykk legg til ny deltaker). For hver elev som deltar, kan kun 1 foresatt delta.  

Målene med elevkurs er:  

  • Få kunnskap om hørsel og eget hørselstap, anledning til å dele erfaringer og reflektere over egen situasjon.  
  • Få økt kompetanse om å leve med og mestre hørselsutfordringer. 
  • Skape trygghet rundt eget hørselstap. 
  • Knytte kontakt og få relasjoner til andre elever med nedsatt hørsel. 
  • Få kjennskap til lærings- og mestringsstrategier, kommunikasjonsformer, samt prøve ut tekniske hjelpemidler og digitale tjenester. 
  • Bli tryggere på overgang fra småtrinn til mellomtrinn. 

Kurset varer i to dager. Det er den foresatte selv som har ansvar for eleven på ettermiddag, kveld/natt. Elevene og de foresatte vil følge hver sin timeplan.  

Kurset har en begrensning på maks 20 elever. Påmeldingen er åpen for elever fra hele landet, og kurset avholdes i Statped sine lokaler i Oslo.  

Overnatting 

Overnatting, inkl. frokost, dekkes og bestilles av Statped for deltakere med reisevei over 60 km hjem – kurssted.                

Måltider 

Statped dekker lunsj på Hovseter første og andre kursdag.  

Pris: Kurset er gratis. Overnatting for deltakere med reisevei over 60 km eller 90 minutter reisevei én vei, hjem – kurssted dekkes av Statped. 

Reise og parkering dekkes ikke av Statped. Foresatte kan søke kommunen om dekning av reiseutgifter. NAV utbetaler ikke reisepenger etter kapittel 9 i folketrygdloven. Rettigheter ved deltakelse på kurs  

Søknadsinformasjon 

Dokumentasjon på hørselstap med audiogram og vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven knyttet til hørselstap må ettersendes. Sendes per post til Statped, Postboks 113, 3081 Holmestrand. Merkes «Elevkurs» og sendes innen påmeldingsfristen 17.09.2023.  

Det er begrenset antall plasser på kurset. Endelig plassbekreftelse vil komme innen 01.10.2023. De som ikke får plass, vil få beskjed om dette og vil settes på en venteliste.  

Alle deltakere som får plass på elevkurs vil få tilsendt program med kursrom før kursstart.

Kontaktinformasjon

Kurs og faglig innhold: Ann May Clausen, tlf. 971 09 849, e-post: ann.may.clausen@statped.no. For praktisk informasjon: Vanja Hellevik, tlf. 947 98 125, e-post: vanja.hellevik@statped.no og kurs@statped.no. 

Andre merknader

Er det behov for ekstra tilrettelegging utover det hørselstekniske/pedagogiske, ber vi dere ta kontakt god tid før kurset starter. 

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss