Til hovedinnhold

Fjernundervisning i tegnspråk for ansatte i skoler som har elever i deltidsopplæringen v/Statped

Fjernundervisning i tegnspråk for lærere og andre ansatte i skolen / SFO som har elever i deltidsopplæringen v/Statped skoleåret 2023-2024.

Personvern
Dato: Oppstart i uke 37 / 38
Påmeldingsfrist: 18.09.2023
Målgruppe:
Dette kurset er et tilbud til kontaktlærere, faglærere, andre ansatte i skolen / SFO som har elever tilknyttet deltidsopplæring i Staped skoleåret 2023 -2024.

 

Sted: Videokonferanse, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Nivå1: For deltakere med liten eller ingen kunnskap om tegnspråk.

Mål:

• Skal kunne presentere seg selv til ukjente, stille spørsmål og kunne svare på enkle spørsmål

• Skal kunne forstå og bruke hverdagsuttrykk og enkle konkrete uttalelser

• Skal kunne samtale med ukjente forutsatt at samtalepartner tar hensyn til nybegynners språklige nivå

 

Nivå 2: For deltakere som kan presentere seg selv til ukjente, stille spørsmål og kunne svare på spørsmål om egen person.

Mål:

• Skal kunne forstå hovedinnholdet i klart, standardisert språk der tema er kjent

• Skal kunne forstå og produsere enkle sammenhengende tekster om kjente og relevante emner og beskrive opplevelser

 

Tidsbruk:

Det må settes av 1 undervisningstime pr uke. Dette innebærer 1 time til forberedelse den ene uken og 1 time digital tegnspråkøkt den andre uken.

Undervisningen vil gis i mindre grupper, og organiseres fra Trondheim. Det er satt av 12 plasser pr tidspunkt for alle regioner tilsammen.Om det er fullt vil du bli satt på venteliste.

Den digitale undervisningen starter i uke 38/39.

Tilbudet vil bli gitt på ulike dager :

Nivå 1: onsdager

Nivå 2: torsdager.

Kommunikasjonstrening blir tilbudt på følgende tidspunkt begge dager

kl 12:30 - 13:15

kl 13:30 - 14:15

kl 14:30 - 15:15

Kontaktinformasjon

Kontaktiformasjon:

Organisering: Sissel O.Hegdahl: sissel.hegdahl@statped.no, sms 484 01 826

For påmelding og praktiske spørsmål: kurs@statped.no

Andre merknader

Statped bruker læringsplattformen Canvas. All informasjon og timeplaner blir lagt ut i Canvas. Kommunikasjonstreningen vil også foregå der. Mer info vil bli sendt pr e-post.