Til hovedinnhold

Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 45/2023

Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk.

Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging

Påmelding
Personvern
Dato: Mandag6. november kl. 09.00 - fredag10. november 2023 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: 09.10.2023
Målgruppe:
Alle som ønsker å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk.

Ansatte i skoler og barnehager, samt foreldre til barn med nedsatt hørsel vil bli prioritert ved fulltegnet kurs.

Sted: Nattland oppveksttun, Merkurveien 30, 5098 Bergen – Statpeds kursbase 2. etasje
Pris: Vederlagsfritt
Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Gjennom ulike praktiske øvelser lærer en grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring og noe grammatikk. Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål, ta kontakt med:
Solgun Flølo, solgun.flolo@statped.no

kontakt ang påmelding, kurs@statped.no

Andre merknader

Deltakere vil få tilgang på læringsplattformen Canvas etter at påmeldingsfristen har gått ut. Program vil bli lagt ut der. 

Da læringsplattformen skal brukes i undervisningen, er det ønskelig at deltakere har med egen laptop. Statped har Ipad som kan lånes ved behov.