Til hovedinnhold

Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 43 - 2023

Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

Hvert trinn har egen påmelding.

Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

Påmelding
Personvern
Dato: Mandag 23. oktober kl. 10.00 til fredag 27. oktober kl. 14.30
Påmeldingsfrist: 09.10.2023
Målgruppe:
Ansatte i skoler,  barnehage og PPT som vil lære norsk tegnspråk,
Sted: Statped, Heimdal, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Vederlagsfritt
Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging. Hvert trinn har egen påmelding.

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv, man lærer å spørre om det man ikke forstår og utvikler gjennom en slik tilnærming gode kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring (gloser), setningsoppbygging, noe grammatikk, åpne timer der det er mulig å stille spørsmål knyttet til temaene som tas opp. En halv dag er satt av til en ekskursjon i nærområdet. Ekskursjonen krever klær som passer til været.

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig Sissel Oline Hegdahl, epost: sissel.hegdahl@statped.no eller mobil 484 01 826 (kun SMS)

Kontakt ang påmelding kurs@statped.no 

Andre merknader

Tidspunkt for start og slutt:

Mandag klokken 10:00 -14:15

Tirsdag til fredag klokken 09:00 - 14:15

Timeplan sendes ut ca. en uke i forveien til de som er påmeldt med e-postadresse.