Til hovedinnhold

Kurs for elever på 5.-7.trinn som bruker punktskrift

Foresatte og elever skal sammen og hver for seg ha læringsaktiviteter innenfor punktskrift og mobilitet.

Personvern
Dato: Torsdag 2. november og fredag 3. november
Påmeldingsfrist: 01.09.2023
Målgruppe:
Målgruppen for kurset er elever på 5. - 7. trinn, som bruker punktskrift eller har startet med opplæring i punktskrift. Eleven må ha rettigheter etter § 2-14 i Opplæringsloven. Det må følge med én foresatt. 
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Kurset skal være en arena der elever og foresatte får jobbe med  synskompenserende ferdigheter etter § 2-14 i opplæringslova. 

Elevene skal ha vedtak etter §2-14 og opplæring i punktskrift.

Statped dekker opphold på hotell, inkludert frokost og lunsj under kurset.

Elever kan delta med en foresatt. 

Foreldre/foresatte kan søke kommunen om dekning av reiseutgifter. NAV utbetaler ikke reisepenger etter kapittel 9 i folketrygdloven. Rettigheter ved deltakelse på kurs

 Kurset starter kl 09.00 og avsluttes kl 15.00 begge dager.

Kontaktinformasjon

Anette Holdhus, anette.holdhus@statped.no

Inger Lene Hustuft, inger.lene.hustuft@statped.no

Andre merknader

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss