Til hovedinnhold

Kurs for elever på 8 - 10 trinn som bruker punktskrift

Det overordnede pedagogiske formålet med elevkurset er å være en arena der elever og foresatte får jobbe med ulike kompenserende ferdigheter som elevene må kunne for å få et godt utbytte av opplæringen.

Personvern
Dato: Tirsdag 7. november og onsdag 8. november
Påmeldingsfrist: 15.09.2023
Målgruppe:
Kurs for elever som er punktskriftsbrukere  og som har rettigheter etter opplæringslovens § 2. 14 og deres foresatte. 

 

 

Sted: Statped, Heimdal, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Likeverdig deltagelse i og utbytte av opplæringen forutsetter blant annet effektiv bruk av digitale verktøy. Kurset vil være en arena for å jobbe med synskompenserende ferdigheter sammen med andre. Kurset vil ha fokus på bruk av digitale læringsressurser og hvordan disse kan brukes i kombinasjon med hjelpemidler.  Kurset vil også inneholde temaer innenfor mobilitet og selvstendighet.   

Statped dekker opphold på hotell, inkludert frokost og lunsj under kurset.

Elever kan delta med en foresatt. 

Foreldre/foresatte kan søke kommunen om dekning av reiseutgifter. NAV utbetaler ikke reisepenger etter kapittel 9 i folketrygdloven. Rettigheter ved deltakelse på kurs

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål om kurset, ta kontakt med

Paal Morten Petersen, paal.morten.petersen@statped.no eller

Oddvar Øyan, oddvar.oyan@statped.no