Til hovedinnhold

Overganger i videregående for elever med nedsatt hørsel

Digitalt kurs

Elever møter ulike former for overganger gjennom sitt skoleløp. For elever med nedsatt hørsel, kan disse være spesielt utfordrende.

Personvern
Dato: Torsdag 26. oktober kl. 11:05 - 11:30
Påmeldingsfrist: 26.10.2023
Målgruppe:
Lærere, spesialpedagoger, assistenter, skoleledelse og PPT
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
I dette kurset vil vi se på hvilke muligheter som finnes for å lage gode overganger på videregående opplæring.

Vi vil også presentere utfordringer man kan møte i ulike overgangssituasjoner, og hvordan man møter disse på en god måte.

Kurset er lagt opp som dialogforelesning mellom to fagpersoner i Statped i forhold til ovennevnte tema.

Varighet ca. 25 minutter.

Lenke til webinaret vil bli lagt ut her så snart det er klart

Det er mulig å chatte med rådgivere fra Statped i løpet av kurset.

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Tharani Thangarajah på e-post Tharani.Thangarajah@statped.no hvis du har spørsmål om kurset.