Til hovedinnhold

Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden begge dager er kl. 09:00-15:00.

Påmelding
Personvern
Dato: Mandag 11. desember og tirsdag 12. desember 2023 - kl. 09.00 - kl. 15.00 begge dager
Påmeldingsfrist: 13.11.2023
Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Gjennom ulike praktiske øvelser lærer en grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring og noe grammatikk. Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper. 

Kurset har som mål å gi ansatte i skole og barnehage innføring i norsk tegnspråkdeltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

 

Kurset er et faglig møtested for personale som underviser hørselshemmede barn.

Kontaktinformasjon

For spørsmål, ta kontakt med:

Gunn Støyva, gunn.stoyva@statped.no eller Randi Vibeke Myklebust, randi.vibeke.myklebust@statped.no

Kontakt ang påmelding, kurs@statped.no

Andre merknader

Deltakere vil få tilgang på læringsplattformen Canvas etter at påmeldingsfristen har gått ut. Program vil bli lagt ut der. 

Da læringsplattformen skal brukes i undervisningen, er det ønskelig at deltakere har med egen laptop. Statped har Ipad'er som kan lånes ved behov.

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss