Til hovedinnhold

Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden begge dager er kl. 09:00-15:00.

Personvern
Dato: Torsdag 14. desember og fredag 15.. desember 2023 - kl. 09.00 - kl. 15.00 begge dager
Påmeldingsfrist: 13.11.2023
Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Gjennom ulike praktiske øvelser lærer en grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring og noe grammatikk. Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper. 

Kurset har som mål å gi ansatte i skole og barnehage innføring i norsk tegnspråkdeltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

 

Kurset er et faglig møtested for personale som underviser hørselshemmede barn.

Kontaktinformasjon

For spørsmål, ta kontakt med:

Gunn Støyva, gunn.stoyva@statped.no eller Randi Vibeke Myklebust, randi.vibeke.myklebust@statped.no

Kontakt ang påmelding, kurs@statped.no

Andre merknader

Deltakere vil få tilgang på læringsplattformen Canvas etter at påmeldingsfristen har gått ut. Program vil bli lagt ut der. 

Da læringsplattformen skal brukes i undervisningen, er det ønskelig at deltakere har med egen laptop. Statped har Ipad'er som kan lånes ved behov.

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss