Til hovedinnhold

Påbygningskurs i tegnspråk for personale i skole og barnehage

Kurset går over to dager og bygger på innføringskurs i tegnspråk for personale i skole og barnehage, 1.–3. trinn.

Påmelding
Personvern
Dato: Mandag 15. mai 2023 kl. 10.00-15.00 og tirsdag 16. mai 2023 kl. 09.00-15.00
Påmeldingsfrist: 23.04.2023
Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Vederlagsfritt

Kurset har som mål å gi ansatte i skole og barnehage en videre innføring i norsk tegnspråk.

Kurset er et faglig møtested for personale som underviser hørselshemmede barn.

Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde dette kurset fysisk i Statped sine lokaler på Hovseter i Oslo, kan kurset bli holdt digitalt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte Bente Indregård Sundfær, e-post bente.indregard.sundfaer@statped.no, eller Hilde Holtsmark, e-post hilde.holtsmark@statped.no 

Har du praktiske spørsmål om påmelding, kan du kontakte kurs@statped.no. 

 

Aktuelle lenker


Litt om tegnspråk fra Språkrådet
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Et sted å finne tegn i hverdagen: Tegnordbok
Norsk tegnspråk-app: Toleido