Til hovedinnhold

Seminar om læremidler til blinde/sterkt svaksynte

Lurer du på hva Statped utvikler og tilrettelegger av læremidler for blinde/sterkt svaksynte elever? Det vil du få vite på vårt læremiddelseminar.
Påmelding
Personvern
Dato: Mandag 30.10.2023
Påmeldingsfrist: 10.10.2023
Målgruppe:
 • lærere som har fått eller vil få en sterkt svaksynt eller blind elev i klassen
 • elevenes foreldre/foresatte
 • PPT
 • skoleledelse
 • andre interesserte
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Vederlagsfritt

Ubegrenset påmelding

Målet med samlingen er:
 • å sammen bidra til økt kvalitet på tilrettelagte læremidler
 • deltakerne får økt innsikt i hvilke læremidler som finnes
 • Statped får økt kunnskap om hvilke læremidler som trengs i skolen

Hvordan?

 • Statped gir informasjon om læremidler
 • Statped samler informasjon fra deltakere om hva som mangler av læremidler

 

Tidsplan - Program

15 minutter pause mellom hver parallellsesjon 

 • 10:00 - 10:05 - Praktisk info 
 • 10:05 - 10:25 - Hvem er vi i Statped Læremidler syn? Hva gjør vi og hvorfor?
 • 10:25 – 11:00 - Bestilling og nedlasting av læremidler for elever med nedsatt syn
 • 11:15 – 12:00 - Parallellsesjon 1
 • 12:00 – 12:45 - Lunsj
 • 12:45 – 13:30 - Parallellsesjon 2
 • 13:45 – 14:30 - Parallellsesjon 3
 • 14:45 – 15:30 - Parallellsesjon 4
 • 15:40 – 16:15 - Oppsummering og avslutning 

 

Valgbare parallellsesjoner

 • Lydillustrasjoner - Kjøres både fysisk og digitalt.
 • 3D – hvorfor det? Om skaperglede i ulike fag og områder - Kun fysisk
 • Begynneropplæring i punktskrift - Kun fysisk
 • Bøker i papirpunkt og Word-bok-format for barnetrinnet - Kun fysisk
 • Bøker i papirpunkt og Word-bok-format ungdomstrinn og vgs. - Kun fysisk
 • Digitale læremidler - Kjøres både fysisk og digitalt.
 • Figur i matematikkbøker for u-trinn og VGS - Kun fysisk
 • Fulltekstlydbøker DAISY - Kjøres både fysisk og digitalt.
 • Matematikk på barnetrinnet - Kun fysisk
 • Musikk - Kun fysisk
 • Problemløsning med programmering - Kun fysisk
 • Taktile illustrasjoner og figurer - kun fysisk

 

Digital deltakelse
Seminaret avholdes fysisk på Hovseter i Oslo. Det vil være mulig å følge deler av seminaret digitalt. Noen workshops krever fysisk tilstedeværelse.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Dan Nachtnebel på e-post: dan.nachtnebel@statped.no hvis du har spørsmål om kurset eller oppmøte.