Til hovedinnhold

Synsnedsettelser og sosial deltakelse på barnetrinnet

Dette er et digitalt erfaringsseminar for pedagogisk personale til elever på 1.-7. trinn som bruker punktskrift. Temaet er sosial deltakelse. Her får deltakerne mulighet til å dele eksempler på god inkluderingspraksis. I tillegg blir det et kort faglig innlegg fra Statped.
Påmelding
Personvern
Dato: Tirsdag 21.november 2023, kl.13.30 - 15.30
Påmeldingsfrist: 07.11.2023
Målgruppe:
- Pedagogisk personale i som arbeider med elever som bruker punktskrift. 
- Seminaret kan også være aktuelt for ansatte på SFO/AKS, rådgivere og sosiallærere.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt

Ubegrenset påmelding

Kursinnhold: 

- Faglig innlegg fra Statped 
- Deling av eksempler 
- Drøftinger

Hver skole legger fram et eget eksempel (ca 5 min.). Det kan være: 

- Konkrete tiltak 
- Gode aktiviteter
- Erfaringer om hva som har fungert/ikke fungert
- En problemstilling dere ønsker å drøfte

Ved stor påmelding deles deltakerne inn i grupper etter det faglige innlegget.

Digital deltakelse
Seminaret foregår på Teams. Lenke til seminaret vil sendes i egen e-post etter søknadsfristens utløp.

Kontaktinformasjon

Marie Sverdrup, e-post: marie.sverdrup@statped.no , Mobil 902 75 346

Torbjørn Simmenes, e-post: torbjorn.simmenes@statped.no, mobil: 959 72 724

Aktuelle lenker