Til hovedinnhold

Fjernundervisning i tegnspråk for ansatte i skoler som har elever i deltidsopplæringen v/Statped

Fjernundervisning i tegnspråk for lærere og andre ansatte i skolen / SFO som har elever i deltidsopplæringen v/Statped skoleåret 2024-2025.

Påmelding
Personvern
Dato: Oppstart i uke 37 / 38
Påmeldingsfrist: 20.08.2024
Målgruppe:
Dette kurset er et tilbud til kontaktlærere, faglærere, andre ansatte i skolen / SFO som har elever tilknyttet deltidsopplæring i Staped skoleåret 2024 -2025.

 

Sted: Videokonferanse, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt
Nivå1: For deltakere med liten eller ingen kunnskap om tegnspråk.

Mål:

• Skal kunne presentere seg selv til ukjente, stille spørsmål og kunne svare på enkle spørsmål

• Skal kunne forstå og bruke hverdagsuttrykk og enkle konkrete uttalelser

• Skal kunne samtale med ukjente forutsatt at samtalepartner tar hensyn til nybegynners språklige nivå

 

Nivå 2: For deltakere som kan presentere seg selv til ukjente, stille spørsmål og kunne svare på spørsmål om egen person.

Mål:

• Skal kunne forstå hovedinnholdet i klart, standardisert språk der tema er kjent

• Skal kunne forstå og produsere enkle sammenhengende tekster om kjente og relevante emner og beskrive opplevelser

 

Tidsbruk:

Det må settes av 1 undervisningstime pr uke. Dette innebærer 1 time til forberedelse den ene uken og 1 time digital tegnspråkøkt den andre uken.

Undervisningen vil gis i mindre grupper. Det er satt av 16 plasser pr tidspunkt for alle regioner tilsammen.Om det er fullt vil du bli satt på venteliste.

Den digitale undervisningen starter i uke 38/39.

Tilbudet vil bli gitt på ulike dager :

Nivå 1: tirsdager

Nivå 2: onsdager.

Kommunikasjonstrening blir tilbudt på følgende tidspunkt begge dager

kl 13:30 - 14:15

kl 14:30 - 15:15

Kontaktinformasjon

Kontaktiformasjon:

Organisering: Sissel O.Hegdahl: sissel.hegdahl@statped.no, sms 484 01 826

 

Andre merknader

Statped bruker læringsplattformen Canvas. All informasjon og timeplaner blir lagt ut i Canvas. Kommunikasjonstreningen vil også foregå der. Mer info vil bli sendt pr e-post.