Til hovedinnhold

Artikulatorisk bevissthet i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker- en introduksjon til PAS-systemet

Artikulatorisk bevissthet kan være en støtte i i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker.

PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

Personvern
Dato: Torsdag 18. april 2024, kl. 14:00-16:10 og torsdag 25. april 2024 kl.14:00-15:30
Påmeldingsfrist: 16.04.2024
Målgruppe:
Logopeder, spesialpedagoger og lærere som arbeider med leseopplæring.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Kurset går over to dager, dag 1 torsdag 18.04.24  fra kl. 14.00-16.10 og dag 2 torsdag 25.04.24 fra kl. 14.00-15.30

Det er mulig å stille spørsmål i chat.

Kursdeltakere får tilgang til opptaket i 3 døgn etter sendingen.

Kurset er praktisk rettet og gir en innføring i artikulatorisk støtte i leseopplæringen og en introduksjon til symbolsystemet PAS. 

PAS-systemet viser hvordan språklyder dannes i munnen, og gjør det mulig for elever å se, kjenne og reflektere over hvordan man lager en språklyd og hva som er likt og ulikt mellom språklydene.

Kurset gir en innføring i hvordan PAS-systemet er bygget opp og eksempler på hvordan det brukes. Kurset inneholder praktiske øvelser der deltakerne får øve seg på å lese og skrive med PAS-symboler.

PAS-materiellet kan lastes ned gratis her.

Kurset sendes som webinar. Lenke til webinaret sendes ut på e-post dagen før kursstart.  Hvis du ikke har mottatt lenke, sjekk om e-posten kan ha kommet i søppelpost.

Digital deltakelse
Lenke til webinaret sendes ut på e-post dagen før kursstart. Hvis du ikke har mottatt lenke, sjekk om e-posten kan ha kommet i søppelpost.

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon ta kontakt med kurs@statped.no

 

Aktuelle lenker