Til hovedinnhold

ASK læres gjennom bruk

Årets digitale fagdag setter søkelys på at å kommunisere med ASK læres gjennom å bruke ASK. Du får blant annet høre om strukturert språkopplæring og betydningen av kommunikasjonspartnerne sin bruk av tegn og grafiske symboler. Du får også et innblikk i hva vi vet om psykisk helse og psykisk uhelse blant personer som kommuniserer med ASK
Personvern
Dato: Onsdag 16. oktober 2024 Kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 16.10.2024
Målgruppe:
Foresatte, ansatte i PPT, barnehager og skoler (grunnskole og voksenopplæring) som på ulike måter møter personer som kommuniserer med ASK.

Fagdagen vil også være interessant for ansatte fra avlastning- og støttetjenester, brukerstyrt personlig assistanse, fysio- og ergoterapitjeneste, Habiliteringstjeneste, NAV hjelpemiddelsentral og hjelpemiddelfirmaer. 

Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Innholdet på årets ASK fagdag vil veksle mellom teori og erfaringer fra praksisfeltet.

Du får møte både eksterne foredragsholdere og rådgivere fra Statped. Vi avslutter dagen med en panelsamtale.

Følg med på ASK-sidene på Statped.no, her legger vi fortløpende ut informasjon om program etter hvert som vi har det klart. Vi gleder oss til 16. oktober og håper at du er en av de som logger deg på.

Bruk følgende lenke for å delta på fagdagen: 

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om det praktiske rundt fagdagen eller pålogging, så kontakt kurs@statped.no 

Har du spørsmål om det faglige innholdet for fagdagen , så kontakt Gro Narten Markestad, gro.narten.markestad@statped.no

 

Andre merknader

Vi vil ta pause hvert 50. minutt, og lunsj er fra 11.50 – 12.30