Til hovedinnhold

Kurs for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år

Fysisk kurs om pedagogisk tilrettelegging for barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet.

Påmelding
Personvern
Dato: Onsdag 20. november , kl.09.15 - torsdag 21, november kl. 15.00
Påmeldingsfrist: 01.11.2024
Målgruppe:
Barnehagepersonale, PP-rådgivere eller andre som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år. Kurset kan også passe for foreldre til barn som er blinde eller sterkt svaksynte. 
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo – Kurssalen
Pris: Kurset er gratis. Deltakere må selv bestille reise og eventuell overnatting. Statped dekker en enkel lunsj på kursdagene, men ikke utgifter til reise og overnatting.
Kursbeskrivelse:

Kurset består av en e-læring og to fysiske kursdager. 

Du vil få tilgang til e-læringen når du er påmeldt kurset. E-læringen er beregnet til å ta omtrent 5 timer.

Det fysiske kurset vil ha praktiske øvelser og refleksjonsoppgaver. Det vektlegges:

• Lek og sosialt samspill

• Bruk av hender og taktilsansen 

• Småbarnsmobilitet

• Punktskrift og tidlig skriftspråkstimulering 

• Selvstendighet og mestring

 

Kontaktinformasjon

Kursledere: 

Silje Benonisen, silje.benonisen@statped.no, 92063418

Malin Häggkvist Wallin, mahwa@statped.no, 99011207

Sigrid Avsnes, sigrid.avsnes@statped.no, 46745381

 

Ved behov for hjelp for påmelding, ta kontakt på e-post kurs@statped.no

 

 

Andre merknader

På grunn av redusert tilgang på parkering på Hovseter anbefaler vi å benytte kollektiv transport