Til hovedinnhold

Deltid småskole og SMS 1.-2.trinn Trondheim uke 17-2024

Deltidsopplæring for småskoletrinnet og kurs for foreldre/foresatte og søsken til hørselshemmede elever i 1. og 2.trinn.
Personvern
Dato: Mandag 22. april - fredag 26. april 2024
Påmeldingsfrist: 25.03.2024
Målgruppe:
Elever som har deltidsopplæring i uke 17 og søsken og foreldre/foresatte til elever i 1. og 2.trinn som følger kursrekken Se mitt språk.
Sted: Statped, Heimdal, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Vederlagsfritt

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Det er felles påmeldingskjema for barnehagebarn, deltidselever, foreldre og søsken. Husk å legge inn alle deltakere. 

Søsken fra 18 måneder og opp til 16 år kan meldes på søskentilbud med tegnspråkopplæring de ukene foreldrene er på Se mitt språk. Det settes av tid til skolearbeid, ta med lekseplan og bøker til dette. 

Statped vil legge til rette for tegnspråklige møteplasser. Nærmere informasjon om innhold vil bli lagt i Canvas, foreldrekanal.

 

Overnatting

Hvis dere har over 60 km reisevei en vei, hjem – kurssted, kan dere bestille overnatting på hotel.

Dere må bestille selv og innen tre uker før kursstart.

Kontakt Quality hotel Augustin AS

Telefon: 73 54 70 00

E-post: q.augustin@strawberry.no

Oppgi kode BK00151 og hvor mange dere er.

Avbestill om du/dere ikke kan komme.

 

Transport

Statped dekker rimeligste offentlige kommunikasjon hotell–kurssted–hotell hver dag. 

Trondheim: Kjøp kollektivbilletter hos AtB selv, benytt buss nr 2 Lund via Kolstad-Heimdal. Påstigning Prinsensgt 1 og avstigning på Skytterveien holdeplass. Refusjonskrav blir sendt via Betalmeg. 

Betalmeg blir opprettet første kursdag.

Dersom offentlig transport ikke kan nyttes eller det er spørsmål knyttet til overnatting, ta kontakt med kurs@statped.no eller tlf 413 94 457

 

Måltider

Statped dekker frokost på hotell, lunsj i kantine på kurssted eller matpakke smurt på hotell og middag. [Mellommåltid blir dekket på Tegnspråklig møteplass.]

Trondheim: Matbonger, det deles ut middagskuponger i hotellets resepsjon som kan benyttes ved Egon eller Frati. Disse er datostemplet. De har en verdig på  kr. 350,- for voksne og kr. 150 for barn under 10 år.

Statped dekker ikke middag ved overnatting dagen før og på avreisedag.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til deltidsopplæring ta kontakt med

Maj Britt Ree tlf: 46827341 / Eva Horrigmo Roseth tlf: 97184952

For spørsmål knyttet til søskenopplæring ta kontakt med

Annette Lund Jermstad tlf. 92405363 / Birte M. Aalbu tlf. 98896357 

For spørsmål knyttet til kursinnhold i Se mitt språk ta kontakt med Sissel Oline Hegdahl, kun sms 48401826

For spørsmål ang påmelding ta kontakt på kurs@statped.no.

Andre merknader

Vi bruker læringsplattformen Canvas. Vi bruker Canvas som en informasjonskanal. Her blir informajson og timeplan lagt ut minst 1 uke før kursstart. Samtykkeskjema må være signert og levert før dere kan få tilgang til Canvas.