Til hovedinnhold

Diffkas - Praktisk gjennomføring

Kurset gir en kort innføring i fonetikk, fonologi og språklydsforstyrrelser og deretter praktisk gjennomføring ved hjelp av case.
Påmelding
Personvern
Dato: Fredag 30. august 2024 kl. 10:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 22.08.2024
Målgruppe:
Kurset passer for logopeder og PP-rådgivere og spesialpedagoger med spesiell interesse for språklydsforstyrrelser
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo – Rom A216
Pris: Gratis
Deler av kurset vil bestå av praktisk arbeid der man øver seg på analyse med utgangspunkt i et transkribert case. Det er en stor fordel å ha lest Diffkas-manualen på forhånd.

Kurset er gratis. Deltagerne må selv kjøpe lunsj i kantinen.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Anne Sandø-Frank (anne.merete.sando-frank@statped.no) eller Kirsten M. Bjerkan (kirsten.m.bjerkan@statped.no) dersom du har spørsmål angående kurset

Andre merknader

Lunsj er fra kl. 11:00 til 11:30