Til hovedinnhold

Ervervet hjerneskade og oppfølging av barn og unge.

Fagkonferansen gjennomføres i samarbeid mellom Statped, UNN og Habiliteringstjenesten i Tromsø, og omhandler ulike former for ervervet hjerneskade, behandlingslinjen for ervervet hjerneskade i de tre nordligste fylkene, fatique (hjernetretthet) samt pedagogisk rehabilitering og tilrettelegging i barnehager og skoler.
Påmelding
Personvern
Dato: Onsdag 18. september 2024, kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 11.09.2024
Målgruppe:
Kurset retter seg spesielt inn mot pp-rådgivere, helsesykepleiere, ansatte i habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, leger, psykologer/nevropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter. Kurset er også relevant for ansatte i barnehager og skoler.
Sted: Statped, Tromsø, Gimleveien 68, 9019 Tromsø – Fagkonferansen streames. I tillegg er det 25 fysisk tilgjengelige plasser ved Statped sin lokasjon i Tromsø.

Ubegrenset påmelding

 

Fagkonferansen vil belyse ulike former for ervervet hjerneskade, i hovedsak knyttet til aldersgruppen 0 til 18 år. Medisinske aspekter ved ervervet hjerneskade vil belyses, helserelaterte behov, hjernetretthet, og videre vil behandlingslinjen for ervervet hjerneskade gjennomgås. Andre del av programmet vil omhandle pedagogiske implikasjoner og tilrettelegging, og da med utgangspunkt i kjente utfall, blant annet av kognitiv og motorisk art.

Målgruppen for fagkonferansen er ansatte innenfor helse og opplæringssektor (PPT, barnehager, skoler, leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesykepleiere og andre som jobber i forhold til ervervet hjerneskade hos barn og unge).

Det er kun 25 fysiske plasser på fagdagen. Først til mølla-prinsippet gjelder. Fagdagen er gratis og med åpen streaming.

Lenke til stream sendes ut til de som velger å delta digitalt.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med heidi.enger@statped.no eller pal.eivind.haugen@statped.no hvis du har spørsmål om kurset eller oppmøte.

Andre merknader

Det vil tas 10 minutters pause etter hver time. Lunsj er fra 11.30 til 12.30. Fysiske deltagere bes ta med matpakke. Det serveres kaffe, te, bakst og mineralvann.