Til hovedinnhold

Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 2/2024

Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk.

Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

Påmelding
Personvern
Dato: Mandag 8. januar kl. 09.00 - fredag 12. januar 2024 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: 11.12.2023
Målgruppe:
Pedagoger og andre ansatte i skoler og barnehager som ønsker å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk.

 

Sted: Statped, Statens Hus, Lagårdsveien 44 , 4010 Stavanger – NB! Oppmøte senest 08:50. Vent ved resepsjonen i første etasje til en lærer henter deg og tar deg med til kurslokalet.
Pris: Vederlagsfritt
Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Gjennom ulike praktiske øvelser lærer en grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring og noe grammatikk. Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller andre henvendelser kontakt:

Lene Cecilie Lindberg Fuglestad

E-post: lene.cecilie.lindberg.fuglestad@statped.no 

Andre merknader

Programmet sendes ut til påmeldte deltakere etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

Dette kurset er trinn 1. Det neste kurset (trinn 2) vil avholdes i uke 3 - 2024. Kurset ligger tilgjengelig i kurskalenderen for påmelding.