Til hovedinnhold

Lær å lage en taktil bok- bidra til gode leseopplevelser!

Taktile bøker er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Bøkene vi lager på dette kurset lages ut ifra den enkelte personens behov og motivasjon, for å skape interesse og leseglede.
Påmelding
Personvern
Dato: Torsdag 24. oktober kl. 09.00 - kl. 15.00
Påmeldingsfrist: 04.10.2024
Målgruppe:
Pedagogisk personale i barnehage og skole, PPT og andre personer som jobber med barn, unge eller voksne som har behov for taktile bøker. 
Sted: Statped, Tromsø, Gimleveien 68, 9019 Tromsø
Beskrivelse:

Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse.

I den praktiske delen vil dere få utdelt relevant materiale til å lage en taktil bok. Kurset handler hovedsakelig om å planlegge og lage en taktil bok, muligheter for erfaringsdeling og utveksling av hvordan taktile bøker skal utformes. Kursledere er til stede også under den praktiske delen og kan bidra med veiledning og rådgivning knyttet til utforming av bøkene.

Kursledere: Anne Sofie Fjær Løvbrøtte, Vanja Andersen og Charlotte Liamo

 Andre merknader:

 Den enkelte er selv ansvarlig for å skaffe tolk ved behov.

 Praktisk informasjon vil bli sendt ut per e-post i forkant av kurset.

 Kurset blir arrangert under forutsetning at det er nok påmeldte. Dersom det blir avlyst får man beskjed om dette etter at påmeldingsfristen er utløpt.

 Det vil bli servert enkel lunsj.

 Aktuelle lenker:

https://www.statped.no/laringsressurser/kombinerte-syns-og-horselstap-og-dovblindhet/personlige-taktile-boker/

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Vanja Andersen på e-post vanja.andersen@statped.no hvis du har spørsmål om kurset eller oppmøte.