Til hovedinnhold

Læremiddelseminar om læremidler til tegnspråklige 2024

Læremiddelseminar om læremidler til tegnspråklige er for alle som jobber med undervisning både i grunnskole og i videregående. Seminaret består av to dager fylt med fellesøkter og workshoper. Vi presenterer vår nye læremiddelportal, og tar opp aktuell tematikk for vår læremiddelutvikling. Vi åpner for erfaringsdeling i plenum, og helt konkret arbeid i workshoper.
Personvern
Dato: Mandag 6. mai kl. 10.00 - 15.30 Kaffe og mingling fra kl.09.30 og tirsdag 7. mai kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 20.03.2024
Målgruppe:
For de som jobber med undervisning i grunnskole og videregående
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Seminaret er gratis, det serveres enkel lunsj inkl. kaffe/te. Reise og opphold organiseres og dekkes av den enkelte

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

I de ulike workshopene vil dere bli kjent med både ferdigstilte og pågående prosjekter, og muligheten til å diskutere praktisk bruk og videreutvikling av disse. Nå skal vi samles og skape rom for fagsamtaler. 

I de ulike workshopene vil dere bli kjent med både ferdigstilte og pågående prosjekter, og muligheten til å diskutere praktisk bruk og videreutvikling av disse. Nå skal vi samles og skape rom for fagsamtaler. 

Se nederst på siden for program og mer informasjon om de ulike workshopene. Vi tilbyr hele 7 workshoper, og hver deltaker får delta på 4 av disse. 

I påmeldingsskjemaet må du velge og prioritere hvilke workshoper du ønsker å delta på! 

 

1. Verktøykofferten 1.-4. trinn – tekstnær grammatikkundervisning i norsk tegnspråk 

Workshop med Ester Helen J. Østhus, lærer ved Huseby barneskole og A.C. Møller tegnspråksenter  

2. Verktøykofferten 5.-10. trinn – tekstnær grammatikkundervisning i norsk tegnspråk 

Workshop med Kjetil Hestnes og Charlotte Agerup fra Huseby barneskole og AC Møller tegnspråksenter, og Aud Karin Stangvik fra Statped, avdeling læremidler tegnspråk. 

3. Bærekraftig utvikling  

Workshop med Unni Helland og Beata Slowikowska fra Statped, avdeling læremidler tegnspråk.  

4. Geometri AR – matematikk på mellomtrinnet  

Workshop med Tone Ervik fra Statped, avdeling læremidler tegnspråk.   

5. Døves kultur og historie  

Workshop med Christine Deunk og Line Beate Tveit fra Statped, avdeling læremidler tegnspråk  

6. Valhall – fagbegreper og tekstarbeid 5. – 10.trinn 

Workshop med Trude Lillegjære og Ragnhild Sveli fra Statped, avdeling læremidler tegnspråk  

7. Tekstanalyse – en modelltekst av tegnspråkteksten «Senere» - tegnspråkfaget for ungdomstrinn og videregående skole  

Workshop med Irene Greftegreff, frilanser i lingvistikk/språkvitenskap, og Aud Karin Stangvik fra Statped, avdeling læremidler tegnspråk  

 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sveli: ragnhild.sveli@statped.no

Andre merknader

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss  

Nedlastinger

Aktuelle lenker