Til hovedinnhold

Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

Det er et 2 - dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden:
Dag 1: 10:00 - 15:00
Dag 2: 09:00 - 14:00.

Personvern
Dato: Onsdag 29. mai, kl. 10.00 - 15.00 og torsdag 30. mai kl. 09.00 - 14.00
Påmeldingsfrist: 06.05.2024
Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Gjennom ulike praktiske øvelser lærer en grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring og noe grammatikk. Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper. 

Kurset har som mål å gi ansatte i skole og barnehage innføring i norsk tegnspråkdeltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

 

Kurset er et faglig møtested for personale som underviser barn med nedsatt hørsel.

Kontaktinformasjon

For spørsmål, ta kontakt med:

Gunn Støyva, gunn.stoyva@statped.no 

Kontakt ang påmelding, kurs@statped.no

Andre merknader

Deltakere vil få tilgang på læringsplattformen Canvas etter at påmeldingsfristen har gått ut. Program vil bli lagt ut der. 

Da læringsplattformen skal brukes i undervisningen, er det ønskelig at deltakere har med egen laptop. Statped har Ipad'er som kan lånes ved behov.

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss