Til hovedinnhold

Samiske pedagogiske fagdager 2024

Samisk spesialpedagogisk nettverk ved Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har gleden av å invitere deg til Samiske pedagogiske fagdager 16.-17. april 2024 i Bodø.

Påmelding
Personvern
Dato: Tirsdag 16. april og onsdag 17. april 2024
Påmeldingsfrist: 22.03.2024
Målgruppe:
Målgruppen for fagdagene er først og fremst pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, men naturligvis passer fagdagene også for barnehage- og skoleeiere, ansatte ved PP-tjenesten, og andre interesserte. 
Sted: Scandic Havet, Tollbugaten 5, 8006 Bodø
Pris: Deltakeravgift kr 2000,- inkl. lunsj begge dager
Samiske pedagogiske fagdager blir holdt annet hvert år i ulike deler av Sápmi. Fagdagene finansieres av Sametinget, Statped og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa. Nettverket har som mål å styrke og utvikle pedagogisk kompetanse for barnehager og skoler med samiske barn.   

Fagdagene har et tydelig samisk og samiskspråklig fokus. Formålet med  fagdagene er å samle pedagogisk personale fra samiske opplæringsinstitusjoner fra hele Sápmi for å utvikle faglig kompetanse, knytte kontakter og bli kjent med ulike deler av områder der det finnes samiske skoler og barnehager. 

Årets tema: «Samiske språk og nye muligheter».

Se program og praktisk informasjon

Overnatting

Overnatting 16.-17. april kroner 1990,- Reise og overnatting bestilles av den enkelte.  Bestill rom via www.scandichotels.no/havet

Fyll inn booking kode er BBER160424. Koden er gyldig til 28.03.2024 Deltagerne kan kansellere sitt rom fritt frem til 12.04.2024

Konferansemiddag 

Du melder deg på konferansemiddagen i påmeldingen, Tre retters middag NOK 695,- Påmelding til middag er bindende. Drikke kommer i tillegg. Middagen avholdes på Scandic Havet. Pris blir lagt til konferanseavgift når man melder seg på middag.

Tolking 

Tolking skjer på digital plattform. Dersom du trenger tolk, ta med deg pc/telefon og hodetelefon. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med:

Solvår Knutsen Turi, Statped/SEAD Tlf: +47 975 08 282

Randi Juuso, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa Tlf: +47 784 48 624