Til hovedinnhold

Se mitt språk og barn 5 år, Trondheim uke 42-2024

Tegnspråklig tilbud for hørselshemmede barn på 5 år, kurs for foreldre/foresatte og søsken.
Påmelding
Personvern
Dato: Mandag 14.oktober 2024 kl 08:30 til fredag 18.oktober 2024 kl 11:45
Påmeldingsfrist: 16.09.2024
Målgruppe:
Hørselshemmede barn på 5 år, foreldre/foresatte, og deres søsken som følger kursrekken Se mitt språk.

 

Sted: Statped, Heimdal, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Gratis

Ubegrenset påmelding

Det er felles påmeldingskjema for barnehagebarn, foreldre og søsken. Husk å legge inn alle deltakere. 

Søsken fra 18 måneder og opp til 16 år kan meldes på søskentilbud med tegnspråkopplæring de ukene foreldrene er på Se mitt språk. Det settes av tid til skolearbeid, ta med lekseplan og bøker til dette. 

Overnatting

Hvis dere har over 60 km reisevei hjem – kurssted, kan dere bestille overnatting på hotel.

Dere må bestille selv og innen tre uker før kursstart.

Kontakt Quality hotel Augustin AS

Telefon: 73 54 70 00

E-post: q.augustin@strawberry.no

Oppgi kode BK-00559 og hvor mange dere er.

Avbestill om du/dere ikke kan komme.

Transport

Statped dekker rimeligste offentlige kommunikasjon hotell–kurssted–hotell hver dag.  

Trondheim: Kjøp kollektivbilletter hos AtB selv, benytt buss nr 2 Lund via Kolstad-Heimdal. Påstigning Prinsensgt 1 og avstigning på Skytterveien holdeplass. Refusjonskrav blir sendt via Betalmeg.  

Betalmeg blir opprettet første kursdag. 

Dersom offentlig transport ikke kan nyttes eller det er spørsmål knyttet til overnatting, ta kontakt med kursansvarlig 

Måltider

Statped dekker frokost på hotell, lunsj i kantine på kurssted eller matpakke smurt på hotell og middag. [Mellommåltid blir dekket på Tegnspråklig møteplass.] 

Trondheim: Matbonger, det deles ut middagskuponger i hotellets resepsjon som kan benyttes ved Egon eller Frati. Disse er datostemplet. De har en verdig på kr. 350,- for voksne og kr. 150 for barn under 10 år 

Statped dekker ikke middag ved overnatting dagen før og på avreisedag. 

Ta kontakt om du trenger mer informasjon om påmelding eller kurset.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder tegnspråkopplæring 0-9, Aina THerese Fossum, 402 03 313           

Koordinator Se mitt språk, Sissel Oline Hegdahl, kun sms 484 01 826 

Andre merknader

Vi bruker læringsplattformen Canvas. Her blir informajson og timeplan lagt ut senest 1 uke før kursstart. Samtykkeskjema må være signert og levert før dere kan få tilgang til Canvas.