Til hovedinnhold

Seminar for barnehager: Materiell for tegnspråklige

Seminar for pedagoger som arbeider med å legge til rette for et godt tegnspråkmiljø i barnehagen. Seminaret er åpent for ansatte i Statped.

Tema er språkstimuleringsmateriell for barns språkutvikling i norsk tegnspråk.

Statped har ansvar for å utvikle materiell til tegnspråklige barn i barnehagealder. Med dette Statped inviterer til en samtale om bruk av eksisterende materiell, samt behovet for nytt materiell. Det er også satt av tid til en workshop, der vi sammen lager konkrete forslag til språkstimuleringsmateriell.

I presentasjoner og i arbeidet i workshopen vil vi knytte an til rammeplan for barnehagen.

Påmelding
Personvern
Dato: Tirsdag 29. oktober kl. 10:00 - 15:30
Påmeldingsfrist: 08.10.2024
Målgruppe:
Pedagoger som arbeider med å legge til rette for et godt tegnspråkmiljø i barnehagen. Seminaret er også åpent for ansatte i Statped. 
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis
Tema er språkstimuleringsmateriell for barns språkutvikling i norsk tegnspråk

Presentasjoner:

- Materiell utviklet av Statped 

- Fra praksis; erfaringer med bruk av materiell fra Statped 

- Behov for en veileder om tegnspråk i barnehagen? 

Workshop: 

- Erfaringsutveksling om bruken av materiell

- Diskutere behovet for nytt materiell

- Lage konkrete forslag til språkstimulieringsmateriell 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Ingrid Grønning By. 

E-postadresse: ingrid.gronning.by@statped.no

Har du spørsmål ang din påmelding ta kontakt med kurs@statped.no

Andre merknader

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss