Til hovedinnhold

Taktile arbeidsmåter i kunst og håndverk

Et dialogbasert erfaringsseminar for personale i skolen. Her får du råd og tips og mulighet for å drøfte problemstillinger.

Seminaret har fokus på taktile arbeidsmåter, og vektlegger i hovedsak behovene til elever med blindhet. Seminaret kan også være relevant for elever med andre typer synsnedsettelser.

Personvern
Dato: Tirsdag 12. mars kl. 13.30 - 15.30
Påmeldingsfrist: 01.03.2024
Målgruppe:
Personale i skolen og SFO, PPT
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Innhold:
  • Faglig innlegg fra Statped
  • Spørsmål og drøftinger med utgangspunkt i utfordringrer og muligheter knyttet til tilrettelegging 

Digital deltakelse
Weminaret foregår på Teams. Lenke vil sendes i egen e-post etter påmeldingsfristens utløp.

Kontaktinformasjon

Kursleder: 
  • Anette Holdhus, anette.holdhus@statped.no, tlf. 452 39 313