Til hovedinnhold

Taktile symboler og planer - learning by doing!

Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre.
Personvern
Dato: Tirsdag 23. april 2024 kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 02.04.2024
Målgruppe:
Pedagogisk personale, foresatte, avlastning, PPT og andre personer som jobber med barn, unge eller voksne som har behov for taktile symoler og planer
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis, det vil bli servert en enkel lunsj

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

  Taktile symboler og planer kan benyttes som taktil alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og er for personer som har nytte av informasjon presentert taktilt.  For fremtidige punktskriftbrukere kan taktile symboler bla gi erfaring med leseretning og gi taktile erfaringer. Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Symbolene lages ut ifra den enkelte personens behov og interesser og kan hjelpe personen å innhente og fastholde informasjon. Dette kan bidra til økt selvstendighet, mulighet for å påvirke egen hverdag, og til å motvirke uro, vegring og passivitet. I den praktiske delen vil dere få utdelt relevant materiale til å lage noen taktile symboler. Kurset handler hovedsakelig om å planlegge og lage taktile symboler og planer, muligheter for erfaringsdeling og utveksling av hvordan taktile symboler skal utformes. Kursledere er til stede også under den praktiske delen og kan bidra med veiledning og rådgivning knyttet til utforming av symbolene.    

Kursledere: Anne Sofie Fjær Løvbrøtte, Vanja Andersen og Charlotte Liamo 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Vanja Andersen på e-post vanja.andersen@statped.no hvis du har spørsmål om kurset eller oppmøte.

Andre merknader

Enkel lunsj blir servert. 

Praktisk informasjon vil bli sendt ut per epost i forkant av kurset. Kurset blir arrangert under forutsetning at det er nok påmeldte. Dersom det blir avlyst så får man beskjed om det etter at påmeldingsfristen er utløpt. 

Det er ikke parkeringsmuligheter for kursdeltakere på Hovseter så vennligst benytt kollektiv transport