Til hovedinnhold

Taktile symboler og planer – learning by doing!

Taktile symboler og planer kan benyttes som taktil alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og er for personer som har nytte av informasjon presentert taktilt. For fremtidige punktskriftbrukere kan taktile symboler bla gi erfaring med leseretning og gi varierte taktile erfaringer.
Påmelding
Personvern
Dato: Onsdag 23. oktober kl. 09.00 - kl. 15.00
Påmeldingsfrist: 03.10.2024
Målgruppe:
Pedagogisk personale i barnehage og skole, PPT og andre personer som jobber med barn, unge eller voksne som har behov for taktile symboler og planer. 
Sted: Statped, Tromsø, Gimleveien 68, 9019 Tromsø
Beskrivelse: 

Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler og dele erfaringer med andre.

Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de oppfattes med hendene. Symbolene lages ut ifra den enkelte personens behov og interesser og kan hjelpe personen med å innhente informasjon og fastholde informasjon. Dette kan bidra til økt selvstendighet, mulighet for å påvirke egen hverdag, og til å motvirke uro, vegring og passitivitet.

I den praktiske delen vil dere få utdelt relevant materiale til å lage noen taktile symboler. Kursledere er til stede også under den praktiske delen og kan bidra med veiledning og rådgivning knyttet til utforming av symbolene

 

Kursledere: Anne Sofie Fjær Løvbrøtte, Vanja Andersen og Charlotte Liamo 

Andre merknader: 

Den enkelte er selv ansvarlig for å skaffe tolk ved behov. 

Praktisk informasjon vil bli sendt ut per e-post i forkant av kurset. 

Kurset blir arrangert under forutsetning at det er nok påmeldte. Dersom det blir avlyst får man beskjed om dette etter at påmeldingsfristen er utløpt. 

Det vil bli servert enkel lunsj. 

 

Aktuelle lenker: 

https://www.statped.no/laringsressurser/syn/taktile-symboler-og-planer/

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Vanja Andersen på e-post vanja.andersen@statped.no hvis du har spørsmål om kurset eller oppmøte