Til hovedinnhold

Tilpasset opplæring for elever med nedsatt syn, Grunnskole

Målet er å gi personalet økt innsikt i god tilrettelegging for elever i grunnskolen (1.-10.trinn) med synsnedsettelse som leser visuelt. Innføringen tar utgangspunkt i læreplanverkets grunnleggende ferdigheter i overordnet del.
Påmelding
Personvern
Dato: Tirsdag 10. september 2024, kl. 12.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 03.09.2024
Målgruppe:
Pedagogisk personale i grunnskole og SFO, assistenter/miljøarbeidere, PPT, foresatte og andre interesserte
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil

Ubegrenset påmelding

Læringsutbytte: 
  • Få kunnskap til synskompenserende ferdigheter innen grunnleggende ferdigheter
  • Få kjennskap til elevgruppens forutsetninger og behov
  • Få forståelse for hvilken betydning synskompenserende ferdigheter kan ha for selvstendighet, deltagelse og inkludering i skolehverdagen
  • Kunne reflektere over hvordan ivareta elevens medvirkning i skolehverdagen

Digital deltakelse
Lenke til oppkopling sendes deltakerne på e-post etter påmelding

Kontaktinformasjon

Ingfrid Grønneberg, e-post: ingfrid.gronneberg@statped.no

Kristin S Haugen, e-post: kristin.haugen@statped.no

Andre merknader

Vi vil ta pauser underveis, ca hver 45. minutt.