Landsdelssamlinga for Statped og PPT i Nord-Norge 2019

Fra gode tanker til handling!
23. - 24. oktober i Tromsø

Tema for årets Landsdelssamling er tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole, læringsmiljø og psykisk helse hos barn og unge. Programmets fokus er på tidlig innsats, barnets stemme, teknologi, ASK, matematikk m.m.for barnehage, skole, videregående.