Digital læring for elever med flere vansker | www.statped.no

Digital læring for elever med flere vansker

Eksempel på bruk av teknolgi som gir god læring for elever som har flere vansker og går på skolen. 

Eksemplet passer både i digital undervisning og i klasserommet. Det egner seg for alle elever, både i grunnskolen og i videregående skole. 

«Kari» går i sjette trinn på skolen og har flere vansker. Hun har svake ferdigheter i lesing, forstår ikke alle ord i fagtekster og får ikke med seg innholdet i det hun leser. «Kari» strever også med finmotorikk og syns at det å skrive for hånd er vanskelig. Klassen hennes skal jobbe med temaet energikilder i naturfag.

Bruk tankekart til god læring for «Kari» 

  • Hent frem hennes før-kunnskaper ved å spørre om hva hun kan om temaet.
  • Arranger tankekartet, strukturer fagstoff og sorter begreper i teksten.
  • Bruke dikteringsfunksjon når det er vanskelig å skrive. Bruk opplesingsfunksjonen når det er vanskelig å få med innholdet i det «Kari» leser.
  • Bruk bilder og grafikk i tankekartet. Farger kan brukes bevisst for å understøtte budskap.
  • Sett inn lydfiler og video i tankekartet.

Tips om digitale verktøy

For å hjelpe "Kari" til god læring anbefaler vi apper:

Inspiration: Les mer om appen på statped.no

Book Creator: Les mer om appen på statped.no

Tips til undervisningen

  • Tankekartet kan brukes i øvingsarbeid og i presentasjon.
  • Snu tankekartet og disposisjonen slik at det blir starten på en tekst.
  • Tankekartet kan utvikles til en digital bok, hvor tankekartet er første side.
Illustrasjon: Tankekart.
Bruk av tankekart for god digital læring: Elin Brandshaug og Bente Moen Kristiansen. Illustrasjonene i tankekartet er hentet fra Inspiration Maps og bilder fra Pixabay.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!