Taleteknologi – en bro til samhandling?

Rapport som beskriver tre barns bruk av sine talemaskiner, og setter fokus på organisatoriske prosesser og utfordringer i arbeidet med talemaskinene.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Bøker/hefter, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Teknologierfaringer, Statpeds ressurser

Format: PDF

Utgiver: Statped

Dette er et utviklingsprosjekt fra Møre og Romsdal med hovedmål å undersøke hvordan en kan bidra til at talemaskiner blir funksjonelt brukt. Rapporten dokumenterer erfaringer fra et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag kompetansesenter og Søreide kompetansesenter, og tre kommuner i Møre og Romsdal. Andre samarbeidsparter har vært SIKTe (tidligere SUITE), Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal, Barnehabiliteringstjenesten i Møre og Romsdal, og Igel Kompaniet AS.

Prosjektets hovedproblemstilling var å undersøke hvordan en kan bidra til gode forutsetninger for at et tildelt databasert kommunikasjonshjelpemiddel blir funksjonelt brukt. Rapporten har forsøkt å gi svar på denne problemstillingen ved å legge spesiell vekt på bruken av talemaskinene til de tre barna i prosjektet, og organisatoriske prosesser og utfordringer i arbeidet med talemaskinene. I rapporten presenteres en modell for forståelse av kritiske ressursfaktorer som direkte og indirekte påvirker talemaskinenes nytteverdi.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!