ask-loftet.no

Finn ressurser om altenativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Tidlig innsats, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Utgiver: Statped

ASK-loftet dreier seg om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale. Ressursen inneholder teoretisk og praktisk fagstoff, og den gjør relevant teori lettere tilgjengelig. Gjennom å beskrive materiell og metoder gir den praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK.