Kommunikative relationer

Boka Kommunikative relationer handler om, hvordan mennesker med medfødt døvblindhed kan udvikle sig kommunikativt og personligt i relationer med seende/hørende partnere. Når det lykkes, er det fordi de seende/hørende partnere har haft tilgang til teoretisk viden om udvikling og specialpædagogiske strategier baseret på de kropslige sanser.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Språk: Dansk eller engelsk

Boka bygger på prinsipper om grunnleggende relasjonelle prosesser i kommunikasjon, og bruker medfødt døvblindhet som eksempel. Fagpersoner, som arbeider med personer med andre funksjonsnedsettelser som medfører store utfordringer med utvikling av kommunikasjon, vil også kunne dra nytte av de modellene som presenteres. Individuell tilrettelegging av utviklings- og læringsbetingelser står sentralt, og forfatterne beskriver hvordan videoanalyse kan nyttes til å oppdage og forstå den enkeltes måte at forholde sig til verden på.Boka er skrevet av Anne Varran Nafstad og Inger Bøgh Rødbroe. 

Bestill "Kommunikative relationer" fra Materialecentret (dansk), eller "Communicative relations" gjennom Statped (engelsk).