Forholdet hjem–skole når et barn har vært utsatt for en hodeskade

Artikkel om skole-hjem samarbeid.

Fakta og tilgjengelighet

Forside tekstsamling

Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Artikler, Statpeds ressurser

Format: PDF

Utgiver: Statped

Skole og hjem har viktige oppgaver i å rehabilitere elever med ervervet hjerneskade. Samarbeid mellom profesjonelle på skolen og foreldre som ofte er i krise etter barnas skade, er avgjørende for et effektivt og skreddersydd opplegg. 

Artikkel av Elinor Hasli, publisert i tekstsamlingen Læring i samspill.