Applikasjoner til bruk i arbeid med barn som har nedsatt hørsel

Applikasjoner til bruk i arbeid med barn som har nedsatt hørsel

Videoforelesning om digitale verktøy som en sentral del av vår hverdag. De kan være svært motiverende som pedagogisk verktøy, og de bør brukes til barnets fordel. 

Fakta om video

Kategori: Hørsel, Videoforelesning, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Språk: Norsk, tegnspråktolket

Forelesningen ser på tilnærminger for å integrere teknologi i eksisterende veiledning. Den gir nye ideer for å utvikle lytting og språkferdigheter via applikasjoner på nettbrett og forståelse for den sosiale kompetansen som dette samtidig utvikler.

Foredragsholdere

Anne Heian er utdannet audiopedagog og ansatt som seniorrådgiver ved avdeling for hørsel i Statped midt. Hun gjennomførte i 2005-2006 et årsstudium i AVT (Auditory-Verbal Therapy and Practise) og har deretter videreført studieprogrammet for andre ansatte i Statped. AVT er en talespråklig tilnærming hvor man først og fremst søker å utnytte barnets hørsel i forhold til å utvikle talespråket.


Anne-Mari Nordnes Skagen er utdannet audiopedagog og har en master i spesialpedagogikk. Hun er ansatt som seniorrådgiver ved avdeling for hørsel i Statped midt.