Hørselssimulatorer

Tre hørselssimulatorer på sansetap.no som illustrerer normal hørsel og hvordan fire ulike hørselstap kan arte seg. I tillegg kan du se på hvilke tiltak som kan kompensere for nedsatt hørsel.

Fakta og tilgjengelighet

skjermdump: Hørselssimulator

Kategori: Hørsel, Filmer (video), Nettressurser, Instruksjonsfilmer, Nettbaserte læremidler, Bokmål

Språk: Norsk

Du kan bruke hørselssimulatorer for å lytte til hvordan hørselstap kan arte seg for fire forskjellige aldersgrupper i forskjellige dagligdagse situasjoner. 

Du kan velge småbarn, barn og unge, voksne og eldre. For hver aldersgruppe kan du høre hvordan diskanttap, basstap, bassengtap og flatt tap kan høres ut med moderat eller alvorlig hørselstap.

Hørselstapene er illustrert gjennom dagligdagse situasjoner for aldersgruppene og du kan lytte til situasjonene med eller uten bakgrunnsstøy.

Tiltak

Ved å klikke på «tiltak», vil du få opp en liste med ulike råd og tiltak som gjør det enklere for personer med hørselsnedsettelse å utnytte sin hørselsrest i ulike situasjoner.

Det er imidlertid viktig å merke seg at hørselsinntrykk er svært individuelle, selv for to personer som har den samme hørselsnedsettelsen. Det som presenteres i simulatorene gir derfor bare en antydning om hvordan det kan arte seg.

Mange ulike forhold spiller inn, som diagnose, grad av nedsettelse, alder, funksjon, tilleggsvansker, dagsform, situasjon/aktivitet, fysiske miljø (blant annet lyd- og lysforhold) osv.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!