Det visuelt orienterte klasserommet

-undervisning av hørselshemmede

Forelesning på video om at jo mer bevisst læreren er på strategier i det visuelle klasserommet, desto bedre læringsbetingelser blir det for alle i klassen.

Fakta og tilgjengelighet

Skjermdump: Det visuelt orienterte klasserommet

Kategori: Hørsel, Voksne, Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Utgiver: Statped

Forelesningen er todelt:

  1. Læringsfellesskap i visuelt orienterte klasserom. Teori og praksis med utgangspunkt i et forskningsprosjekt.
  2. Eksempler fra grunnskolen. Videoopptak og intervju med tre lærere fra 1., 4. og 8. klasse.

Foreleser er Aase Lyngvær Hansen. Line Beate Tveit tolker på tegnspråk.