Erher - ressurs for hørselshemmede

Finn ressurser til opplæring av hørselshemmede.

Fakta og tilgjengelighet

erher.no logo

Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Drama og rytmikk for døve, Norsk for døve, Engelsk for døve, Kroppsøving, Musikk, Samfunnsfag, KRLE, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Før skolealder, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Apper/programvare, Filmer (video), Nettressurser, iOS, Mac, Android, Windows, Bokmål, Tegnspråk, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Utvikler: Statped

Erher.no leveres av Statped (ved avdeling for læringsressurser og teknologiutvkling) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne.
Mye av materiellet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet (LK06), men du finner også oversikt over materiell som ble laget til L97 og R94, under henholdsvis grunnskole, og videregående skole.

tegnspråk, læringsressurser, læringsressurs, læringsressurs tegnspråk, læringsressurser tegnspråk, nettsteder, app, apper, ios, android, bøker, hefter, hørsel, ci, cochlea,