Global oppvarming

Global oppvarming fra viten.no på tegnspråk
I dette programmet kan elevene ved hjelp av animasjoner og interaktive oppgaver lære om drivhuseffekten og hvordan forskere bruker klimamodeller for å forutsi hvordan klimaet kan bli i framtiden.

Fakta og tilgjengelighet

Skjermdump fra global oppvarming

Kategori: Hørsel, Naturfag, Ungdomstrinnet, Videregående, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Språk: Norsk tegnspråk og norsk tale

Utvikler: Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen og Statped

I løpet av de siste 100 årene har jordkloden blitt om lag 0,74 ºC varmere. FNs klimapanel mener at dette i stor grad skyldes økt drivhuseffekt på grunn av menneskelige utslipp av drivhusgasser.