Rytmen 3-10

Materiellet du finner her ble utviklet på oppdrag fra Læringssenteret (nå: Utdanningsdirektoratet) i perioden 1997-2000 (L97). Dette var første gang i Norge at en læreplan hadde egne fagplaner for døve. Faget drama og rytmikk er døve elevers alternativ til musikkfaget. Tidligere solgt på VHS/DVD, nå gratis tilgjengelig på sidene under.

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av DVD-serien

Kategori: Hørsel, Drama og rytmikk for døve, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Nettressurser, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Språk: Norsk tegnspråk

Format: Tegnspråkvideo (uten tekst/tale)

Utvikler: Statped

Rytmen 3-10.klasse bygger på innholdet i fagplanen og er ikke knyttet opp til noe bestemt læreverk, men dekker arbeidsområdene rytmikk, drama, kreativt tegnspråk og kulturforståelse. Til bruk for læreren laget vi Lærerens bok (pdf), som gir råd om bruk av materiellet på hvert enkelt trinn, og som også gir tips om ulike øvelser i faget. 

Se på YouTube:

Rytmen 3. klasse
Rytmen 4. klasse - del 1
Rytmen 4. klasse - del 2
Rytmen 5. klasse
Rytmen 6. klasse
Rytmen 7. klasse
Rytmen 8. klasse
Rytmen 9. klasse 
Rytmen 10. klasse