Tegnspråk som førstespråk og norsk for døve 8.-10. klasse

 Materialet ble utviklet til L97. Du kan også laste ned tilhørende hefter her.
Tidligere solgt på VHS/DVD, nå gratis tilgjengelig på sidene under.

Fakta og tilgjengelighet

bilde av div omslag

Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Norsk for døve, Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Språk: Norsk tegnspråk

Format: Tegnspråkvideo (uten tekst/tale)

Utvikler: Statped og Aschehoug

8. klasse:

Se på YouTube:
Tegnspråk som førstespråk 8. klasse - Grunnbok
Tegnspråk som førstespråk 8. klasse - Tegnspråkgrammatikk (eksempelsamling)
Tegnspråk som førstespråk 8. klasse - Tekstsamling

Last ned hefte:
Tegnspråk som førstespråk og norsk for døve 8. klasse. Tilleggshefte for lærere som skal undervise døve elever.
Tegnspråk som førstespråk 8. klasse. Lærerveiledning i tegnspråkgrammatikk.
Norsk i åttende - grammatikk

9. klasse:

Se på YouTube:
Tegnspråk som førstespråk 9. klasse - Grunnbok 
Tegnspråk som førstespråk 9. klasse - Tekstsamling

Last ned hefte:
Tegnspråk som førstespråk og norsk for døve 9. klasse. Tilleggshefte for lærere som skal undervise døve elever. 

10. klasse:

Se på YouTube:
Tegnspråk som førstespråk 10. klasse
Norsk for døve 10. klasse - Litteraturhistorie

Last ned hefte:
Norsk for døve 10. klasse. Tilleggshefte til lærerveiledning for lærere som skal undervise døve elever.
Tegnspråk som førstespråk 10. klasse. Lærerveiledning