Om punktskriftbøker fra Statped

Grunnskoler og videregående skoler kan bestille lærebøker i punktskrift fra Statped. Kontaktperson på skolen bestiller nødvendige bøker til én elev per bestilling.

Statped tilrettelegger lærebøker i punktskrift på papir eller som e-bok til leselist. Punktskrift på papir tilsvarer «Format: Punkt», og e-bok til leselist tilsvarer «Format: Word». 

E-bøker distribueres elektronisk, mens punktskriftbøker på papir sendes per post. Leveringstid er to til fire uker. Før skolestart må skoler beregne lengre leveringstid. Vi anbefaler at skoler bestiller bøker til skolestart innen 20. januar samme kalenderår.

Tilrettelagte lærebøker i punktskrift er gratis for skolene.