ADHD i en skole med selvregulering som ideal

Litteraturstudium omkring tilpasset opplæring for elever med ADHD. Masteroppgave skrevet av Kristian Øen.

Fakta og tilgjengelighet

Kristian Øen

Kategori: AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bokmål

Språk: Bokmål

Format: PDF

Forfatter: Kristian Øen

Kunnskapsløftet stiller store krav til elevene i forhold til å planlegge, regulere og overvåke egen læring. For elever med ADHD er nettopp vansker i forhold til planlegging og regulering et av kjennetegnene hos mange. Dette er noe av det Kristian Øen, spesialpedagog og rådgjevar ved Statped Vest, drøfter i sin Masteravhandling i pedagogikk ved NLA Høgskolen Bergen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!