Apper som kan understøtte læring og inkludering i skolen

Apper som kan understøtte læring og inkludering i skolen

I denne forelesningen vises apper med ulike funksjoner som støtter opp om ulike behov.

Fakta om video

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Videoforelesning, Læringsstrategier, Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Bente Moen Kristiansen er rådgiver i Statped i fagavdelingen sammensatte lærevansker. Hun veileder og holder kurs om pedagogisk bruk av ulike digitale lære- og hjelpemidler.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2014.